Son Dakika

TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR


 

Tarım Sigortaları Kanununa (Kanun no: 5363) istinaden oluşturulan ve Tarım Sigortaları Havuzu kapsamına alınan risklerle ilgili inceleme ve hasar tespit organizasyonunda görev alacak adaylar için,  09 - 21 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitimi düzenlenecektir.  Bu eğitime; Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak ön eleme sınavını kazanan adaylar katılabilecektir.

 

A.    Ön Eleme Sınavı Başvuru Şartları:

 

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı'na, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler başvurabilir;

 

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği eğitimine katılabilmek için; bitkisel ürün sigortaları hasar tespitleri için ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni olma şartı aranır. Ziraat Teknikeri için; SEGEM başvuru kılavuzunda yer alan teknik programlara bağlı ön lisans bölümlerinden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir. Ziraat Teknisyeni için; SEGEM başvuru kılavuzunda yer alan liselerden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.

 

 • İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,
 • Seyahat engeli olmaması,
 • Eksper Eğitiminin düzenleneceği tarihler arasında fiili askerlik görevinde olmaması,
 • Hakkında  tedbiren dahi olsa kamu görevinden  çıkarılma veya kamu görevinden yasaklılık kararı bulunmaması,
 • Her türlü arazi şartlarında çalışabilir olması,

 

gerekmektedir.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı'na;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışanlar,
 • Tarımsal dernek, kooperatif, birlik, oda vb. kuruluşlar ile banka ve iştiraklerinde çalışanlar,
 • Sigorta şirketi ve acentelerinde çalışanlar,
 • Acente, broker olanlar

katılamazlar.

 

B. Başvuru Şekli:

 

Başvurular sadece Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  www.segem.org.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup söz konusu web adresindeki "Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

 

Başvuru yapan adayların, belirtilen işlemleri sırasıyla ve eksiksiz yapması, başvurularının geçerliliği açısından önemlidir.

 

Başvurular 12 Eylül 2022 – 04 Kasım 2022 tarihleri arasında olup, başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Ön eleme sınavı; Adana, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya ve  Şanlıurfa il merkezlerinde, 03 Aralık 2022 (Cumartesi) günü Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından gerçekleştirilecektir.

 

C.    Eğitim Yeri ve Adresi:

 

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavını Kazanan adaylara eğitim yeri ve konaklama ücretleri ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra yapılacaktır.

 

Ç. Eğitimle İlgili Bilgiler :

 

 • Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitim Programı en fazla 185 kişi olacak şekilde 2 sınıf halinde yapılacaktır.

   
 • Eğitim süresince pandemiye bağlı oluşabilecek olağanüstü durum karşısında Resmi makamlarca açıklanan Covid-19 tedbirleri uygulanacaktır.

 

 • Pandemi sebebi ile meydana gelebilecek olağanüstü kısıtlamalar olması durumunda eğitim yeri ve tarihlerinde değişiklik hakkı saklıdır.
   

D.    İletişim Adresleri:
 
  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü - Tarım Sigortaları ve

    Doğal Afetler Daire Başkanlığı - Telefon: +90 (312) 258 79 54,55,56,58,59,60,62,63,66,72

   Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. - Telefon : 0850 250 82 77
 
  Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) - Telefon: +90 (212) 325 84 89

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.